«

»

mar 21 2020

Wydrukuj Wpis

ORGANIZACJA NAUKI W DOMU – INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo Rodzice

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekazujemy kilka istotnych informacji o tym, jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować  i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nauczycielami, pedagogiem szkolnym i wychowawcami.

                                  Z życzeniami zdrowia, wytrwałości i cierpliwości -

pedagog szkolny – Kinga Barszcz

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
 2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
 3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie           z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
 4. Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.
 5. Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
 6. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.
 7. Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
 2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
 3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
 4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
 5. Nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
 6. Ukazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki.
 7. Zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli; fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku.
 8. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
 2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
 3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
 4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
 5. Czuwać nad tym, aby dziecko:
 • korzystało z oprogramowania antywirusowego;
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 • unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,
 • chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,
 • stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

 

Pomocne strony:
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/
http://www.dzieckowsieci.pl/

 

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/organizacja-nauki-w-domu-informacje-dla-rodzicow/