↑ Powrót do O szkole

Wydrukuj Stronę

Historia Szkoły

Z historii naszej szkoły…

Pierwsza wzmianka o szkole w Wielkiej Wsi ukazała się w roku 1904, kiedy to z inicjatywy pana nazwiskiem Proboszcz- obywatela Parszowa, przystąpiono do jej budowy.

Ukończono i oddano do użytku w 1905r. Była to jedna olbrzymia izba, w której ławki były odpowiednikami klas. Pierwszym kierownikiem, jak podają najstarsi mieszkańcy był krótko niejaki pan Moskal. Po nim kierownictwo objął Antoni Piątkowski. W czasie pobytu Piątkowskiego w Rosji w szkole pracował Józef Szlęzak ze Skarżyska i Feliks Kolbicz.

Od 1941r szkoła była miejscem schronienia partyzantów. Obecny wówczas kierownik pan Szymański był łącznikiem, a rannych partyzantów ukrywał w mieszkaniu za piecem. W latach 1945-1952 kierownikiem był pan Powlęga, późniejszy wykładowca na WSP w Kielcach. Grono nauczycielskie liczyło wówczas 3 osoby: Władysław Strachowski, Jadwiga Kwiecińska, Maria Boniszewska.

Od stycznia 1952r obowiązki kierownika pełniła Kazimiera Kempińska, a następnie w 1957r stanowisko objął Mieczysław Kempiński. Z jego inicjatywy zbudowano ganek przed szkołą w którym mieścił się pokój nauczycielski i biblioteka. W gronie pracowali: D. Siwiec, A. Szczepanowska, A. Maciąg, B. Michalczewska, St. Sadłos, T. Kempińska, E. Błach, W. Przygoda, H. Przygoda, M. Herman, J. Moćko, D. Miśkiewicz, I. Pająk, E. Wojton. R. Laszczyk, Z. Kowalik.

W 1972r odeszli na emeryturę K. i M. Kempińscy, oraz J. Kwiecińska, a od 1 września tego roku dyrektorem ośmioklasowej szkoły o dziesięciu oddziałach został T. Kosior. W tym czasie wynajmowano pomieszczenia na zajęcia u pana Ignacego Wojtachniego i u pana Romana Spadło, a praca odbywała się na dwie zmiany.

W 1972r w związku z powstaniem Zbiorczej Szkoły Gminnego w Wąchocku zmniejszył się stopień organizacyjny szkoły. Pozostały tylko klasy I-IV, a placówka stała się Punktem Filialnym Szkoły Podstawowej w Wąchocku. Pozostało tylko 5 nauczycieli. W związku z tym wydarzeniem upadł projekt budowy nowej szkoły. W 1978r Kurator Oświaty obiecał remont starego budynku. W 1979r odszedł pan Tadeusz Kosior, a kierownikiem placówki została pani J. Moćko. Było coraz ciaśniej, wprowadzono przedszkole, a w klasach I-IV uczyło się ponad 100 uczniów. W roku 1983 funkcję kierownika Punktu Filialnego Gminny Dyrektor Szkół mgr K. Winiarczyk powierzył nauczycielce T. Kempińskiej. Dzieci nadal uczyły się w prawie osiemdziesięcioletnim, czteroklasowym budynku w którym było zimno, ciasno i ponuro.

Dzięki staraniom Rady Sołeckiej w Wielkiej Wsi powołano Komitet Budowy Szkoły, któremu przewodniczyła pani Bożena Sowa. W roku 1984 rozpoczęły się prace ziemne. Mieszkańcy Wielkiej Wsi i Węglowa budowali szkołę wspólnie gromadząc materiały budowlane, zbierając pieniądze, płacąc za opracowanie dokumentacji. Wykonali wiele prac  m.in. ogrodzenie, zaszklili okna, dowozili wodę.

Zasadnicze prace wykonała Remontowo- Budowlana Spółdzielnia Pracy ze Starachowic, a dodatkowe prace okoliczni mieszkańcy w ramach czynów społecznych. Pełne uznania dla ich trudu były władze miejscowe i oświatowe. Jak zawsze przy tego typu inwestycjach były wzloty i zniechęcenie, zrywy i oczekiwanie. Dla potrzeb szkoły wykonano odwiert studni, pojawiły się kolejne kłopoty- nie zdołano na czas doprowadzić wody do szkoły, co uniemożliwiło przekazanie budynku do użytku.

18 grudnia 1989r dzieci zostały przez nauczycieli przeprowadzone do nowej szkoły, nadal jednak trwały prace w holu, który miał spełniać rolę Sali gimnastycznej. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były już w ciepłych i przestronnych, jasnych salach. Klasa „0” została włączona do szkoły. Przez prawie 2 lata funkcjonowała placówka „bez wody”, była ona dowożona beczkowozami.

Dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego, ludzi dobrej woli stworzono w miarę normalnie funkcjonującą placówkę.

Do 31 sierpnia 2000roku obowiązki dyrektora szkoły pełniła mgr T. Kempńska. Osoba ta związał swoje serce i życie z tą miejscowością. Uczyła, wychowywała jak również dokładała wszelkich starań i czasu, aby ta szkoła powstała, funkcjonowała i godnie reprezentowała imię, które otrzymała.

Od 1 września 2000r obowiązki dyrektora szkoły przejęła pani mgr Bożena Wrona. Od samego początku dokłada starań i kontynuuje pozyskane tradycje, aby placówka była wizytówką uczniów, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców i społeczeństwa.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/o-szkole/historia-szkoly/