Wydrukuj Stronę

O szkole

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/o-szkole/

jelonek

Misja i Wizja

Wizja Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi to społeczność, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Funkcjonuje w oparciu o sprawdzone programy nauczania kładąc nacisk na edukację językową, informatyczną, prozdrowotną, regionalną, patriotyczną i ekologiczną uczniów. Umożliwia to efektywniejsze zrozumienie świata i rządzących nim praw.

Więcej »

sztandar(1)

Hymn i Sztandar

Hymn Szkolny

 

Pracą budujmy przyszłość tej ziemi

Życiem kształtujmy ją w prawdzie

Chrońmy dziedzictwo wzrosłe z korzeni

Matki Ojczyzny, która ma na imię

Polska- nasz dom

W nim niech płonie wciąż ogień miłości

Nasza Polska, a w niej szkoła i my

 

Ref:Idźmy naprzód, czy słońce, czy deszcz

Partyzancki niech niesie nas  zew

Idźmy …

Więcej »

Historia Szkoły

Z historii naszej szkoły…

Pierwsza wzmianka o szkole w Wielkiej Wsi ukazała się w roku 1904, kiedy to z inicjatywy pana nazwiskiem Proboszcz- obywatela Parszowa, przystąpiono do jej budowy.

Ukończono i oddano do użytku w 1905r. Była to jedna olbrzymia izba, w której ławki były odpowiednikami klas. Pierwszym kierownikiem, jak podają najstarsi mieszkańcy był …

Więcej »

Patron Szkoły

Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi

Pomimo znacznego upływu czasu, który zaciera ostrość emocji związanych z wojną, walką zbrojną i okupacją postanowiliśmy przywrócić pamięć i utrwalić obraz tamtych dni wybierając imię Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej. Sądząc z liczby wielu tysięcy osób, biorących udział w rocznicowych uroczystościach na Wykusie, w Wąchocku jesteśmy pewni, że …

Więcej »

Absolwenci

Więcej »