«

»

kwi 17 2024

Wydrukuj Wpis

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dn. 18 stycznia 2024 r.

w dniach 18  – 30 kwietnia 2024 r. 

odbywać się będzie dodatkowa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja obejmuje nabór do oddziału 3- i 4-latków (przedszkole)

oraz do oddziału 5- i 6-latków (zerówka).

Nabór wniosków odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Dotyczy dzieci, które będą zapisywane do naszych oddziałów po raz pierwszy.

 

 

Instrukcja:

1. Wejść w link https://www.nabor.pcss.pl/wachock

2. Wybrać opcję WYPEŁNIJ WNIOSEK

3. Ponownie wybrać opcję WYPEŁNIJ WNIOSEK

4. Uzupełnić dane

5. Przejść do zakładki Preferencje

6. Wybrać Oddziały Przedszkolne w szkole w Wielkiej Wsi poprzez kliknięcie na ikonkę zielonego domku

7. Przejść do zakładki Kryteria ustawowe

8. Wypełnić dane (pole Odmawiam = Odmawiam odpowiedzi na pytanie)

9. Przejść do zakładki Kryteria dodatkowe

10. Wypełnić dane (kryterium o dochodach – kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych wynosi 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna – 764 zł)

11. Przejść do zakładki Zakończ

12. Kliknąć ZAPISZ - zostanie wygenerowany dokument, który należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

UWAGA! Osoby mieszkające w Wielkiej Wsi wpisują odpowiednio: Miejscowość – Wąchock, Ulica – Wielka Wieś. Ma to na celu ujednolicenie informacji wprowadzanych do systemu.

Proszę nie wpisywać nazw dzielnic w sekcji Ulica (Podmiasto, Kopalnia itp.)

 

W celu uzyskania pomocy technicznej, prosimy o kontakt z administratorem systemu – sekretarzem szkoły p. Marleną Derlatka 41 271 20 12

 

 

Klauzula informacyjna dot. rekrutacji:

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi, Wielka Wieś 354, 27 – 215 Wąchock, tel. 41 27 12 012, e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową: http://www.spwielkawies.eu/sp/

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom Administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody ( treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych do Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi  dokumentach, na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od zakończenia niniejszej rekrutacji”). Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/uzupelniajace-postepowanie-rekrutacyjne-do-oddzialow-przedszkolnych-3/