«

»

kwi 19 2024

Wydrukuj Wpis

Ósmoklasiści na strzelnicy

W dniu 16 kwietnia 2024r. uczniowie klasy ósmej odwiedzili strzelnicę w Starachowicach. Zanim rozpoczęli zajęcia ze strzelania, instruktor wyjaśnił zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, po czym wszyscy z ogromnym zaangażowaniem, cały czas pod okiem instruktora, strzelali do celu. Zajęcia na tyle spodobały się uczniom, że chcieliby w tym roku szkolnym jeszcze raz odwiedzić to miejsce. Miejmy nadzieję, że strzelectwo przerodzi się w prawdziwą pasję.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Justyna Rokita oraz Piotr Hamera.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/osmoklasisci-na-strzelnicy/