↑ Powrót do Szkolne pasje

Wydrukuj Stronę

Grupa teatralna „Acapite”

 

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie,

którzy kolejno wchodzą i znikają”

                                                                                                                                                     W. Szekspir

Grupa teatralna ACAPITE powstała w październiku 2019r. wskutek innowacji pedagogicznej „Akademia Teatralna” utworzonej przez polonistkę Beatę Sikorską. Grupę tworzą uczniowie klasy VII i VI.

CELEM projektu  jest wszechstronne przygotowanie uczniów do wystawienia sztuki Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Projekt zakłada przygotowanie wszechstronne- kostiumy, scena, scenografia, gra aktorska. Poza tym zapoznanie z techniką gry aktorskiej, ruchem scenicznym. Stąd zajęcia odbywają się od listopada 2019r., służące też opanowaniu przez uczniów pamięciowego tekstu „Zemsty”. Premiera sztuki planowana była na marzec 2020r. Przeszkodziła pandemia.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • wykorzystanie potencjału uczniów
 • praca twórcza, kreatywna
 • wdrożenie pracy metodą burzy mózgu, praca zespołowa
 • rozwój wyobraźni i kreatywności młodzieży.
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • inspirowanie do poszukiwania i kreowania nowych działań artystycznych i edukacyjnych,
 • krzewienie kultury i estetyki żywego słowa,
 • kształtowanie umiejętności pracy nad tekstem i rolą
 • doskonalenie warsztatu teatralnego
Grupa sama wymyśliła nazwę, logo zaprojektowała Maja M., wykonała Oliwia P.
 Co do tej pory zrobiliśmy?
 1.  Zakupiono, przy wsparciu dyrekcji, materiał na kotary, karnisze;- udało się zrobić tzw. Małą scenę na potrzeby inscenizacji
 2.  Rodzice bezpłatnie uszyli kotary
 3. Zostały wydrukowane plakaty na przedstawienie
 4. Wykonaliśmy szkic programu do druku
 5. Zakupione zostały przez rodzica gadżety na premierę sztuki
 6. Zakupiliśmy część strojów do przedstawienia.
 7. Została zaprojektowana i uszyta część strojów.

 

A to początki naszej przygody…
I kilka ujęć z prób :) )

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/szkolne-pasje/grupa-teatralna/