↑ Powrót do Praca Szkoły

Wydrukuj Stronę

Dokumenty

Poniżej przedstawiono dokumenty pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020:

Statut Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

Program wychowawczo – profilaktyczny

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/praca-szkoly/dokumenty/