«

»

mar 22 2020

Wydrukuj Wpis

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – FORMA

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły

kształcenie na odległość w naszej placówce

odbywać się będzie za pomocą portalu facebook.com

Prosimy wszystkich uczniów o jak najszybsze założenie kont na Facebooku.

Uczniowie młodszych klas mogą korzystać z kont rodziców, ponieważ w ich przypadku i tak niezbędny będzie nadzór osoby dorosłej.

Konta te nie muszą (ale mogą) zawierać żadnych zdjęć ani danych osobowych poza imieniem i nazwiskiem.

Każda z klas będzie miała utworzoną osobną grupę,

na której będą udostępniane transmisje lub filmy z lekcji z poszczególnych przedmiotów prowadzone przez naszych nauczycieli.

Filmy te będą prowadzone wg ustalonego planu lekcji, który również zostanie opublikowany na grupie.

Na grupach oprócz transmisji udostępniane będą pomocnicze zdjęcia, filmy, pliki i inne materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli.

Ocenianie odbywać się będzie przez wysyłanie zdjęć wykonanych zadań/prac do nauczyciela poprzez wiadomość prywatną.

Prosimy wszystkich o wyrozumiałość – to jest wyzwanie dla każdego z nas.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, które pomogłyby udoskonalić organizację nauczania na odległość.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/ksztalcenie-na-odleglosc-forma/