«

»

paź 30 2012

Wydrukuj Wpis

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Głównym założeniem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości.
Zajęcia te mają za zadanie wdrażać uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym.

CELEM ZAJĘĆ JEST:
• Usuwanie lub pomniejszanie przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych;
• Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych;
• Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych;
• Rozbudzenie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.

Zajęcia odbywają się w:
- Środy od godz.12.45-13.30 – klasa I i klasa II. Zajęcia prowadzi Bożena Głowacz.
- Piątki od godz. 10:50-11:35 – klasa III. Zajęcia prowadzi Krystyna Pituch-Wojtachnio

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze/