«

»

mar 18 2024

Wydrukuj Wpis

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do klasy I

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dn. 18 stycznia 2024 r.

w dniach 19 marca – 5 kwietnia 2024 r. 

trwa dodatkowy nabór składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy I w r. szk. 2024/25

Dokumenty należy przekazywać do sekretariatu do p. Marleny

Wzór wniosku do pobrania WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I

 

Klauzula informacyjna dot. rekrutacji:

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi, Wielka Wieś 354, 27 – 215 Wąchock, tel. 41 27 12 012, e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową: http://www.spwielkawies.eu/sp/

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom Administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody ( treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych do Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi  dokumentach, na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od zakończenia niniejszej rekrutacji”). Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/uzupelniajace-postepowanie-rekrutacyjne-do-klasy-i-4/