«

»

lut 11 2024

Wydrukuj Wpis

Spotkanie z doradcą zawodowym.

W dniu 07.02.2024r. klasy VII i VIII w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, uczestniczyły w spotkaniu z p. Agnieszką Makoską, która jest doradcą zawodowym w Ochotniczym Hufcu Pracy w Starachowicach. Tematem zajęć była szeroko pojęta analiza kompetencji kluczowych, tak potrzebna do właściwego wyboru dalszej ścieżki kształcenia po szkole podstawowej. Po krótkim wykładzie na w/w temat uczniowie przystąpili do testu, który może być pomocny w nakreśleniu dalszej ścieżki edukacji lub planowaniu przyszłości zawodowej. Zastosowany przez p. Agnieszkę test predyspozycji może pomóc naszym uczniom w wyborze zawodu zgodnego nie tylko z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami ,a także z talentami i  zainteresowaniami. Trafny wybór kierunku samorozwoju pozwoli na wykonywaniu zawodu z pasją i przyjemnością, a nie przymusem.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/spotkanie-z-doradca-zawodowym/