«

»

mar 23 2020

Wydrukuj Wpis

Kształcenie na odległość – informacje szczegółowe

Informacja dla rodziców i uczniów

 

Kształcenie na odległość w naszej szkole będzie odbywać się za pomocą portalu Facebook. Każda klasa ma już założoną osobną grupę, jutro zostaną do niej dodani uczniowie. Uczniowie nie muszą mieć własnych kont – mogą korzystać z kont rodziców. Uczniowie nie muszą posiadać urządzeń wyposażonych w kamery. Prosimy rodziców o nadzorowanie dzieci podczas korzystania z serwisu.

 

Grupy nazywają się odpowiednio „Klasa I – Szkoła w Wielkiej Wsi” itd. i są prywatne – nikt spoza członków nie będzie miał dostępu do zamieszczanych tam treści. Na głównej stronie grupy wyświetlać się będą wszystkie posty chronologicznie, jednak po prawej stronie znajdziecie zakładki z nazwami przedmiotów – klikając w nie, przeniesiecie się w sektor poświęcony danemu tematowi. Ułatwi Wam to odszukiwanie postów.

Nauczyciele będą udostępniać materiały, takie jak zdjęcia, infografiki, skany, linki, prezentacje multimedialne i pliki wideo, a w klasach 4 – 6 będą także prowadzić transmisje na żywo.

 

Uczniowie klas 1 – 3 nie muszą być dostępni na portalu w konkretnych godzinach – będą mogli odtworzyć udostępnione treści w momencie, gdy rodzice będą mieli czas. Natomiast uczniów klas 4 – 8, zachęcamy jednak do logowania się (w miarę możliwości) podczas wyznaczonych przez nas godzin zgodnych z planem lekcji. Sprzyja to zachowaniu systematyczności w nauce, co zaowocuje podniesieniem efektywności pracy. Ponadto, uczniowie starszych klas podczas transmisji na żywo, będą zobowiązani do udzielania za pomocą komentarzy odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania. Sami również na bieżąco będą mogli prosić o pomocnicze wyjaśnienia.

 

Ocenianie odbywać się będzie poprzez wysyłanie zdjęć wykonanych zadań/prac w wiadomości prywatnej lub na maila. Dodatkowo, uczniowie muszą zachować każdą pracę i okazać ją po powrocie do szkoły. Egzekwowanie wiedzy może też odbywać się za pomocą indywidualnych wideoczatów (odpowiedź ustna).

 

Plan lekcji będzie na bieżąco udostępniany na grupach i nie będzie on stały (co oznacza, każdy tydzień będzie się różnił rozkładem).

Nauczyciele wspomagający będą odpowiedzialni za dostosowywanie przekazywanych treści dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego.

Pedagog szkolny będzie do dyspozycji uczniów i rodziców – będzie prowadzić konsultacje telefonicznie, mailowo i poprzez LIBRUS. W ramach pracy wychowawcy świetlicy będzie podsyłać dzieciom propozycje ciekawych form spędzania czasu wolnego w tym trudnym czasie.

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne będą wysyłać uczniom zadania poprzez LIBRUS raz w tygodniu.

Nauczanie indywidualne, zajęcia indywidualne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, specjalistyczne oraz rozwijające nie będą się odbywać.

 

Prosimy zgłaszać wszelkie sugestie i zastrzeżenia drogą mailową na adres szkolny spww@konto.pl.

 

Prosimy również o wyrozumiałość oraz pomoc i wpsarcie ze strony rodziców – jest to ogromne wyzwanie dla każdego z nas.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-szczegolowe/