«

»

kwi 23 2021

Wydrukuj Wpis

Organizacja pracy szkoły od 26.04.2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dn. 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

od poniedziałku 26 kwietnia br. wprowadza się nauczanie w formie hybrydowej dla klas I – III.

Nauczanie hybrydowe odbywać się będzie na zasadach zawartych w Procedurach nauczania hybrydowego obowiązujących w szkole.

 

Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły nr 06/04/2021 oraz po konsultacjach z wychowawcami ustalono, iż w najbliższym tygodniu (26-30.04) do szkoły uczęszczać będzie klasa I oraz część klasy III. Klasa II realizuje nauczanie w trybie zdalnym.

W kolejnych tygodniach następować będzie rotacja klas/uczniów. Szczegółowe informacje przesyłane będą na bieżąco.

 

Od poniedziałku wznawia się również funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/organizacja-pracy-szkoly-od-26-04-2021-r/