↑ Powrót do O szkole

Wydrukuj Stronę

Patron Szkoły

Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi

Pomimo znacznego upływu czasu, który zaciera ostrość emocji związanych z wojną, walką zbrojną i okupacją postanowiliśmy przywrócić pamięć i utrwalić obraz tamtych dni wybierając imię Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej.
Sądząc z liczby wielu tysięcy osób, biorących udział w rocznicowych uroczystościach na Wykusie, w Wąchocku jesteśmy pewni, że zainteresowanie historią podziemnego państwa polskiego ciągle trwa.

Wielka Wieś była terenem przemarszu żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej Ponurego i Nurta.

Żyje w naszej miejscowości były partyzant Stefan Banaczkowski- Czortek

Kierując się tymi przesłankami Rada Pedagogiczna postanowiła:

  1. Rozpocząć pracę dydaktyczno- wychowawczą z młodzieżą odnośnie historii Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej
  2. Włączyć się do obchodów pięćdziesiątej rocznicy powołania Armii Krajowej (14 luty 1942r)
  3. Wzbogacić zasoby dokumentów i pamiątek z okresu walki.
  4. Przybliżyć młodzieży wydarzenia, sylwetki bohaterskich żołnierzy i historii oddziałów bojowych przez organizowanie wystaw, kącików historii AK w klasach.
  5. Otoczyć troską upamiętnione miejsca działania AK
  6. Nawiązać kontakty z partyzantami celem ufundowania sztandaru.

Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna

 

 

Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego p. Sylwester Rudzki nawiązał kontakt z przedstawicielami Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie w celu ufundowania przez Nich sztandaru dla naszej szkoły.
Nowa Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi przyjęła imię Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej. Zdecydowała sympatia i uznanie dla mieszkańców Wielkiej Wsi i Węglowa.
Akt nadania odczytał 14 czerwa 1991r wicekurator Jan Korczyński.
Społeczność szkolna przyjęła sztandar i dokonała aktu ślubowania. Przyjęte imie to pomnik chłopców z lasu, dla których lata młodości były lekcja twardego życia.
W pierwszą rocznicę nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Partyzantom Armii Krajowej.
Po raz pierwszy został zaprezentowany hymn szkolny, którego autorką jest p. Anna Staszałek- Sitkowska. Sztandar i hymn towarzyszy uczniom w ważnych uroczystościach szkolnych.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/o-szkole/patron-szkoly/

PARTYZANCKA SZKOŁA

Szkoło Ty nasza – partyzancka dumo

Co na świętokrzyskim leżysz szlaku.

Ile to już nowych kart historii otworzyłaś…

Ile znakomitości gościłaś?

Był Chlebowski co wielki mit

O partyzantach stworzył

Byli i inni nasi przyjaciele.

Poraj, Hanka i dzielni nasi bracia Rachtanowie.

Kogóż to jeszcze widziały Twoje skromne mury?

Lin, Zulejka i sławny Dzik tu bywał.

Więcej »

Szkolna Przyjaźń

Wiele jest szkół w naszym polskim kraju

Pięknych i licznych niczym kwiatów w maju.

Wszyscy je bardzo szanują i kochają

Ale najczęściej szkołę w Wielkiej Wsi odwiedzają

            Ładna i zacna – partyzancka szkoła

            To nasza chluba, Armia Krajowa woła!

            Dużo jest tu kart historii zapisane

            A idee wiary i miłości codziennie …

Więcej »

Wrześniowe spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie

Kiedy 14 czerwca 1991r nasza szkoła otrzymała zaszczytne imię Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej oczywistym stało się, iż społeczność szkolna będzie je nosić z wielką dumą, czcią i honorem.

Fakt ten był także impulsem do jeszcze aktywniejszego oddawania czci poległym i kultywowania tradycji patriotycznych. Wielką żywą lekcją historii i miłości do Ojczyzny stały się organizowane …

Więcej »

obrazwykus

Kapliczka na Wykusie

Jest październik 1956 r. W Warszawie, gdzie znajduje się grupa dawnych towarzyszy broni, w prywatnym mieszkaniu na Żoliborzu, zbiera się pierwsza komórka organizacyjna: adiutant „Antoniewicz” Leszek Popiel, „Halny” Zdzisław Rachtan, „siostra Hanka” i „Wiktor” Anna i Jerzy Lubowieccy oraz zaproszony inż. Architekt Mieczysław Twarowski. Ustala się projekt uczczenia pamięci poległych w latach 1943-44, pomnikiem …

Więcej »

Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1943

W trakcie wojny obronnej, we wrześniu 1939 roku z inicjatywy gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza powstała Służba Zwycięstwu Polski, organizacja wojskowo-polityczna, której celem było prowadzenie działalności konspiracyjnej oraz organizowanie akcji dywersyjnych. Rada Główna Obrony Narodowej miała koordynować działalność polityczną na okupowanych ziemiach polskich. Premier i jednocześnie naczelny wódz gen. Władysław Sikorski rozwiązał SZP ustanawiając na jej miejsce …

Więcej »