↑ Powrót do Szkolne pasje

Wydrukuj Stronę

Teatrzyk kukiełkowy „Pinokio”

SZKOLNY TEATRZYK KUKIEŁKOWY „PINOKIO”

 

Miejscem, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania jest Szkolny Teatrzyk Kukiełkowy „Pinokio”.  Działa on w naszej szkole od kilku lat. Uczestniczą w nim uczniowie z różnych klas od najmłodszych do najstarszych. Przygoda z teatrem wprowadza młodego człowieka w świat kultury, dostarcza uczestnikom wielu artystycznych przeżyć, wzbogaca ich wyobraźnię, kształtuje wrażliwość na sztukę, uczy pięknej mowy oraz twórczego wykorzystania kukiełki i rekwizytu. Zajęcia te dają uczniom możliwość samorealizacji, a jednocześnie wyrabiają poczucie więzi z innymi, uczą działania zespołowego.

Uczniowie przygotowane przedstawienia prezentują dla kolegów ze szkoły, rodziców, przybyłych do naszej szkoły gości.

Teatrzyk odniósł także wiele sukcesów /trzy pierwsze nagrody/ na Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych w Wąchocku.

Zajęcia te prowadzą od początku panie: Małgorzata Miernik i Iwona Sikora. Samodzielnie dokonują one wyboru scenariuszy, jak również przygotowują całą scenografię, kukiełki i rekwizyty.

Mamy nadzieję, że udział w zajęciach przyniesie radość i dobre samopoczucie jeszcze wielu uczestnikom.

 


 

Dnia 30.11.2011r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach odbył się I Powiatowy Konkurs Teatralny pt. „W moim teatrze”. Grupa teatralna działająca w naszej szkole wzięła udział w konkursie wystawiając bajkę braci Grimm pt. „Trzy świnki”. Komisja Artystyczna w skład której weszli specjaliści przyznała nam I miejsce.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/szkolne-pasje/teatrzyk-kukielkowy-pinokio/