«

»

lut 19 2024

Wydrukuj Wpis

Przypomnienie: Nabór do przedszkola – deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dn. 18 stycznia 2024 r.

do 23 lutego br.

należy złożyć  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r. szk. 2024/2025 (dotyczy dzieci, które uczęszczają do przedszkola w tym roku i będą uczęszczać w przyszłym).

Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną za pomocą portalu

dostępnego pod adresem https://nabor.pcss.pl/wachock/przedszkole/

- należy wybrać opcję „Wypełnij deklarację” w górnym panelu.

Elektronicznie wypełnione, podpisane i wydrukowane deklaracje należy dostarczyć do szkoły -

proszę o przekazywanie ich do wychowawcy lub sekretariatu.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (czyli dla „nowych” dzieci, które nie uczęszczają w tym roku szkolnym) rozpocznie się 4 marca br.

W celu uzyskania pomocy, proszę kierować się do administratora systemu p. Marleny Derlatka.

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi;

Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock

Dyrektor Szkoły – mgr Bożena Wrona

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola / rekrutacja uczniów do szkoły / realizacja
obowiązku szkolnego

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Dz. U
z 2017r poz.59

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/nabor-do-przedszkola-deklaracje-o-kontynuowaniu-2/