«

»

wrz 24 2018

Wydrukuj Wpis

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI

HARMONOGRAM

DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OBCHODÓW

 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ WSI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LP.

INICJATYWA/DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Msza polowa

IX

p. Miernik

p. Sikora

p. Dulęba

2.

Wycieczka do Muzeum Historycznego – złożenie hołdu walczącym o wolną Polskę

IX

p. Głowacz

p. Miernik

p. Sikora

3.

Wyjście do kina Helios na film pt.

„Dywizjon303”

IX

p. Kwiecień

p. Majchrzyk

4.

Festyn rodzinny „Niepodległa łączy pokolenia”

IX

p. Sadrak

p. Hamera

5.

Sadzenie 100 drzew: „Pomnik 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

IX

wychowawcy

6.

Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie

IX

p. Dulęba

p. Hamera

p. Duda

o.Zachariasz

7.

Konkurs „Latawiec wolności”

IX – XI

o. Zachariasz

p. Hamera

wychowawcy

8.

Plakat :

„Alfabet współczesnego patrioty”

„Kodeks Postaw Patriotycznych”

IX – XI

O. Zachariasz

p. Hamera

wychowawcy klas IV-VIII

9.

Pocztówka dla Ojczyzny

X – XI

Wychowawcy klas 0 -III

10.

Okazujemy szacunek tym co zginęli za Ojczyznę ( wyjście na cmentarz w Wąchocku”

X

p. Kwiecień

p. Połeć

p. Zięba

11.

Apel z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

9.11.2018

p. Śliwa

p. Duda

12.

Śpiewanie 4 zwrotek hymnu

9.11.2018   Godz. 1111

p. Sadrak

wszyscy nauczyciele

13.

„Rowerowy Rajd Niepodległości”

XI

p. Dulęba

p. Zięba

14.

Poznanie Legendy o Lechu, Czechu i Rusie – inscenizacja dla przedszkolaków

XI

p. Pituch – Wojtachnio

15.

Ślubowanie klasy I – :Jesteśmy Polka i Polakiem”

XI

 

p. Sikora

16.

„Kto Ty jesteś? Polak mały” – uczniowskie recytacje wybranych utworów poezji patriotycznej

II

 

Wychowawcy klas 0 – III

17.

Wycieczka do Muzeum Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej

V

p. Pituch – Wojtachnio

18.

Organizowanie kącika patriotycznego w klasie

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas 0 – III

19.

Czytamy z Bratkiem 100 wierszy, baśni i legend polskich

Cały rok szkolny

p. Głowacz

p. Miernik

p. Sikora

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/harmonogram-dzialan-realizowanych-w-ramach-obchodow-100-lecia-niepodleglosci/