«

»

maj 13 2021

Wydrukuj Wpis

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych

(aktualizacja po uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym)

na rok szkolny 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

została umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

Ze względu na przepisy z zakresu RODO,

nie może ona zostać udostępniona na stronie internetowej szkoły.

Wszyscy kandydaci zostali przyjęci.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/lista-kandydatow-przyjetych-do-oddzialow-przedszkolnych/