«

»

cze 14 2020

Wydrukuj Wpis

Dzień Patrona – pamiętamy!!!

Każdego roku, w czerwcu – w rocznicę nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru – obchodziliśmy Dzień Patrona. Pamięć o świętokrzyskich partyzantach Armii Krajowej pielęgnowaliśmy poprzez udział w uroczystym apelu na terenie szkoły oraz uczestnictwo delegacji uczniów i nauczycieli ze sztandarem podczas mszy świętych na Wykusie i w Kościele Ojców Cystersów w Wąchocku. Uroczystość ta wiązała się również z piknikiem rodzinnym, grami i zabawami dla dzieci, ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Bardzo licznie uczestniczyli w niej rodzice, babcie i dziadkowie naszych uczniów. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu: władz gminy Wąchock, a także radnych i sołtysów Wielkiej Wsi i Węglowa. Impreza ta integrowała całą okoliczną społeczność.

W tym roku, z uwagi na ogólną sytuację w kraju, tradycyjne obchody Dnia Patrona okazały się niemożliwe. Coroczne uroczystości na Wykusie także przebiegały w zmienionej, dostosowanej do nowej sytuacji formie…

Pamięć jednak nie wygasła… Wspominając dawne obchody Dnia Patrona w naszej szkole, pielęgnujmy pamięć o tych, którzy walczyli i polegli za wolną Ojczyznę… Pamiętajmy o ostatnich żyjących partyzantach, którzy dają świadectwo prawdzie… W stosownym czasie znowu udajmy się na Wykus, zapalmy znicze i złóżmy wiązanki, oddając się zadumie przy dźwiękach partyzanckich pieśni…

http://www.spwielkawies.eu/sp/wykus-2013/

http://www.spwielkawies.eu/sp/swieto-patrona-swieto-szkoly/

http://www.spwielkawies.eu/sp/wykus-2015/

http://www.spwielkawies.eu/sp/swieto-szkoly-2/

http://www.spwielkawies.eu/sp/jubileusz-25-rocznicy-nadania-szkole-imienia-oraz-wreczenia-sztandaru/

http://www.spwielkawies.eu/sp/medal-pro-patria/

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/dzien-patrona-pamietamy/