«

»

wrz 11 2020

Wydrukuj Wpis

Zmiana organizacji pracy przedszkola

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców wychowanków oddziałów przedszkolnych, za zgodą Organu Prowadzącego, wydłużone zostają godziny funkcjonowania przedszkola – od godz. 8:00 do godz. 15:00 począwszy od dnia 14 września 2020 r.

W związku z powyższym, plan pracy przedszkola przedstawia się następująco:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

800 – 1300 – B. Lipiec

 

930 – 950 – śniadanie / 1230 – 1300 – obiad

 

 

1300 – 1500

K. Pituch – Wojtachnio

 

 

1300 – 1500

M. Miernik

 

 

1300 – 1500

B. Lipiec

1000 – 1100

j. ang. M.Kwiecień

1300 – 1500

I. Sikora

 

1300 – 1500

B. Lipiec

 

OPŁATY

Na podstawie ust. 1§ 2 oraz § 3 Uchwały nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock oraz ust. 1 § 1 Uchwały nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr L/254/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock

ustala się:

1. Wysokość opłaty za korzystanie z opieki w przedszkolu w godz. 13:00 – 15:00 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu.

2. Dzieci sześcioletnie są zwolnione z powyższej opłaty.

3. Wysokość opłaty za korzystanie z opieki w przedszkolu w godz. 13:00 – 15:00 wynosi 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu w przypadku, gdy jest to drugie i kolejne dziecko z danej rodziny.

4. Powyższe kwoty nie zawierają opłat za wyżywienie.

5. W przypadku nieobecności dziecka, wysokość opłat w kolejnym miesiącu zawierać będzie odpisy z poprzedniego miesiąca.

6. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze 31 8523 0004 0000 0954 2000 0001.

 

Szczegółowe wyliczenie wysokości opłat na poczet czesnego znajduje się w zakładce Czesne

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/czesne/