«

»

wrz 11 2020

Wydrukuj Wpis

Czesne wrzesień 2020 r.

Wysokość czesnego w miesiącu wrześniu 2020 r. – 26,00 zł

Wysokość czesnego dla wychowanków, które są drugim i kolejnym dzieckiem z danej rodziny – 13,00 zł (dotyczy J. Sobkowicz, K. Derlatka)

 

Wpłat proszę dokonywać do 15. każdego miesiąca się na poniższy numer rachunku bankowego:

31 8523 0004 0000 0954 2000 0001 

W tytule proszę wpisać „czesne”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka, np. czesne wrzesień Jan Kowalski

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/czesne-wrzesien-2020-r/