«

»

mar 27 2021

Wydrukuj Wpis

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w oddziałach przedszkolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem dyrektora szkoły nr 04/03/2021, 

w dniach 29 marca – 9 kwietnia br.

zajęcia stacjonarne w oddziałach przedszkolnych zostają zawieszone.

Klasy I – VIII w dalszym ciągu realizują nauczanie w formie zdalnej.

W tym okresie, szkoła zobowiązuje się zapewnić opiekę wyłącznie dla dzieci rodziców

pracujących na rzecz walki z pandemią.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/zawieszenie-zajec-stacjonarnych-w-oddzialach-przedszkolnych/