«

»

mar 15 2024

Wydrukuj Wpis

Zakup podłogi interaktywnej

Ciągle dążymy do zapewnienia optymalnego wyposażenia szkolnego zaplecza dydaktycznego. W związku z tym zaopatrzyliśmy świetlicę szkolną w podłogę interaktywną wraz z pakietem gier, która może być wykorzystywana podczas zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych. Ponadto urządzenie jest dedykowane do pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia koncentracji, dysfunkcje intelektualne oraz zaburzenia mowy, gdyż wspomaga percepcję wzrokową, stymuluje funkcje słuchowe, poprawia orientację przestrzenną i koordynację ruchową.

Z urządzenia korzystać mogą wszyscy uczniowie oraz wychowankowie oddziałów przedszkolnych, ponieważ podłoga jest w wersji ze statywem mobilnym, który pozwala na swobodne jej przenoszenie.

Jak widać na zdjęciach, zajęcia z wykorzystaniem takiego rekwizytu spotkały się z aprobatą uczniów :)

Część kosztów związanych z zakupem – a dokładnie zakup pakietu 210 gier interaktywnych – pokryto z środków Rady Rodziców, za co niezmiernie dziękujemy!

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/zakup-podlogi-interaktywnej/