«

»

wrz 17 2023

Wydrukuj Wpis

X Festyn historyczny „Mnisi i Hutnicy”

W dniu 15 września uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami uczestniczyli w X Festynie historycznym „Mnisi i Hutnicy” organizowanym przez Opactwo Cystersów w Wąchocku wraz z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Festyn  odbył się na terenie  Opactwa Cysterskiego w Wąchocku. W myśl tegorocznego hasła Europejskich  Dni Dziedzictwa „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”  przybliżono obyczaje i tradycje polskiej wsi.

Uczniowie mieli możliwość  uczestnictwa w prezentacjach warsztatowych:

– Zabytkowa Zagroda w Marcinkowie

– Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

– Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

– Kazimierz Kopeć – warsztat rzeźbiarski

– Karolina Sideł–Kozieł –ludowy motyw pasiaka świętokrzyskiego

– Klub archeologiczny i grupa rekonstrukcyjna “Rydno” – “Trzy epoki” pokaz z epoki kamienia

– Opactwo Cystersów w Wąchocku.

– Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

W kapitularzu uczestnicy mieli okazję oglądać Obłóczyny – uroczystość przyznania zakonnikom habitu. W otoczeni murów klasztornych i przy pięknej pogodzie uczniowie samodzielnie piekli podpłomyki, malowali pasiak świętokrzyski, lepili naczynia z gliny i wykonywali kostki do gry, próbowali rzeźbienia w drewnie. Dziewczynki uczyły się wić wianki, plotły, też warkoczyki z włóczki.Chłopcy kuli gwoździe. Najmłodsi sprawdzili też swoje możliwości podczas rzutu ziemniakiem do wiaderka, tym, którym się udało otrzymali drobne nagrody.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/x-festyn-historyczny-mnisi-i-hutnicy/