«

»

sty 04 2021

Wydrukuj Wpis

Wysokość opłat za miesiąc styczeń 2021 r.

Wpłat proszę dokonywać do 15 stycznia br.

Proszę również o wpłacanie dokładnie takich kwot, jakie są podane w wykazie (nie zaokrąglać sum). 

 

Proszę o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:

04 8523 0004 0000 0954 2000 0002

W tytule proszę wpisać „żywienie”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka

 

Poniżej przedstawiono zaktualizowaną wysokość opłat za żywienie w bieżącym miesiącu:

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Kwota

W. Araźny

0

0,00 zł

F. Błach .

0

72,00 zł

P. Czerwonka

0

52,00 zł

W. Derlatka .

0

56,00 zł

B. Dudek

0

58,50 zł

N. Kamieniecka .

0

0,00 zł

A. Karczewska

0

72,00 zł

L. Kozieł .

0

80,00 zł

K. Leśnikowski

0

52,00 zł

M. Magdziarz

0

32,50 zł

K. Piętak .

0

80,00 zł

N. Płusa

0

72,50 zł

J. Sławek .

0

32,00 zł

J. Sowa .

0

80,00 zł

J. Stojecka

0

39,00 zł

F. Sypek

0

45,50 zł

L. Szczykutowicz .

0

24,00 zł

F. Urbański

0

52,00 zł

J. Zając .

0

42,50 zł

D. Połeć .

0

80,00 zł

K. Sobkowicz .

0

4,00 zł

J. Sobkowicz .

P

0,00 zł

F. Bzinkowski

P

0,00 zł

J. Bzinkowski

P

0,00 zł

K. Derlatka .

P

48,00 zł

A. Furmanek

P

65,00 zł

B. Jasińska .

P

32,00 zł

J. Kowalik

P

58,50 zł

L. Malik

P

65,00 zł

N. Urbańska

P

0,00 zł

M. Brożyna

P

0,00 zł

W. Działak

P

45,50 zł

K. Magdziarz

P

13,00 zł

Ł. Mastalerz

P

7,50 zł

J. Mastalerz

P

7,50 zł

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/wysokosc-oplat-za-miesiac-styczen-2021-r/