«

»

kwi 05 2019

Wydrukuj Wpis

WYMIANA POCZTÓWKOWA

Uczniowie klasy III biorą udział w ogólnopolskiej akcji wymiany pocztówkowej pomiędzy klasami I – III. Akcja ma na celu wymianę pocztówek między szkołami w całej Polsce. Uczniowie chcą pokazać innym największe atrakcje naszego regionu, oraz odkryć inne ciekawe miejsca w naszym kraju. Ta akcja pozwoli dzieciom poznać Polskę i nawiązać nowe przyjaźnie. Dzieci z klasy III chętnie pisały pozdrowienia dla swoich kolegów. Wysłały już pozdrowienia do 24 szkół, które były partnerami wymiany pocztówkowej. W akcję aktywnie włączyli się rodzice, a także zastępca burmistrza Sebastian Staniszewski, którym serdecznie dzieci i nauczyciele dziękują. Otrzymaliśmy już kilka pocztówek i nadal czekamy na więcej.

 

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/wymiana-pocztowkowa/