«

»

wrz 30 2020

Wydrukuj Wpis

Opłaty za żywienie październik 2020 r.

Proszę o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:

04 8523 0004 0000 0954 2000 0002

W tytule proszę wpisać „żywienie”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka

 

Wpłat proszę dokonywać do 15. dnia każdego miesiąca – po tym terminie obligatoryjnie doliczane są odsetki.

 

Klasy I – VIII:

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Kwota

W. Mielecki

I

80,00 zł

M. Traczyński

I

60,00 zł

J. Zięba

I

80,00 zł

M. Połeć

II

60,00zł

D. Piętak

III

80,00 zł

A. Płusa

III

72,00 zł

O. Ciepielewski

III

76,00 zł

W. Mielecka

III

80,00 zł

J. Piętak

IV

48,00 zł

G. Połeć

IV

60,00 zł

P. Szczykutowicz

V

80,00 zł

M. Telka

V

56,00 zł

K. Pacek

V

80,00 zł

K. Piętak

V

80,00 zł

R. Miernik

V

68,00 zł

K. Grzegórska

VI

68,00 zł

A. Magdziarz

VI

80,00 zł

K. Grzelka

VI

68,00 zł

P. Bielecki

VI

72,00 zł

J. Karykowski

VI

80,00 zł

N. Kozłowska

VI

52,00 zł

A. Kuźdub

VI

64,00 zł

J. Rozwadowska

VI

80,00 zł

B. Wosiek

VII

68,00 zł

B. Kowalewski

VII

80,00 zł

B. Czarnecki

VII

80,00 zł

K. Czarnecki

VII

76,00 zł

P. Płusa

VII

68,00 zł

 

 

Zerówka i przedszkole:

 

W. Araźny

0

110,50 zł

F. Błach

0

97,50 zł

P. Czerwonka

0

97,50 zł

W. Derlatka .

0

127,50 zł

B. Dudek

0

97,50 zł

N. Kamieniecka .

0

108,00 zł

A. Karczewska

0

97,50 zł

L. Kozieł .

0

160,00 zł

K. Leśnikowski

0

110,50 zł

M. Magdziarz

0

130,00 zł

K. Piętak .

0

134,00 zł

N. Płusa

0

123,50 zł

J. Sławek .

0

160,00 zł

J. Sowa .

0

160,00 zł

J. Stojecka

0

110,50 zł

F. Sypek

0

110,50 zł

L. Szczykutowicz .

0

108,00 zł

F. Urbański

0

110,50 zł

J. Zając .

0

140,50 zł

D. Połeć .

0

140,50 zł

K. Sobkowicz .

0

26,00 zł

J. Sobkowicz .

P

26,00 zł

F. Bzinkowski

P

58,50 zł

J. Bzinkowski

P

52,00 zł

K. Derlatka .

P

134,00 zł

A. Furmanek

P

117,00 zł

B. Jasińska .

P

127,50 zł

J. Kowalik

P

123,50 zł

L. Malik

P

91,00 zł

N. Urbańska

P

56,00 zł

M. Brożyna

P

71,50 zł

W. Działak

P

117,00 zł

K. Magdziarz

P

46,00 zł

Ł. Mastalerz

P

47,50 zł

J. Mastalerz

P

47,50 zł

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/oplaty-za-zywienie-pazdziernik-2020-r/