«

»

cze 02 2020

Wydrukuj Wpis

Laptopy dla uczniów i nauczycieli

 

Obecna sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa bardzo dotkliwie dotyka oświaty. Dzieci i nauczyciele w większości pracują zdalnie, zajęcia prowadzone są on-line, prace wysyłane są pocztą internetową itp. Dostęp uczniów do narzędzi umożliwiających im taki sposób nauki i kontaktu z nauczycielami i odwrotnie jest w takiej sytuacji koniecznością.

Idąc naprzeciw tym potrzebom, Gmina Wąchock pragnąc pomóc uczniom i nauczycielom, skorzystała z projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”). W ramach tego projektu zakupiono 22 laptopy przeznaczone do nauki zdalnej. Do każdego z nich dołączona jest torba, myszka bezprzewodowa i słuchawki. Całkowity koszt zakupu wyniósł  59.532,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

Zakupiony sprzęt, w ramach realizacji programu, został 27 maja br. przekazany do naszej szkoły – otrzymaliśmy 6 laptopów z torbami, myszkami i słuchawkami.

To jeszcze nie koniec sprzętowej pomocy dla szkół. W kolejnej edycji projektu „Zdalna Szkoła +” zostanie zakupionych 30 laptopów, które także zostaną przekazane na ręce dyrekcji placówek oświatowych z terenu naszej Gminy.

Ogromne podziękowania dla Inspektor ds. Oświaty i Kultury Mileny Przygody oraz Informatyka Krzysztofa Mazurkiewicza za zaangażowanie w pracę nad projektem i doprowadzenie go do finału.

Sprzęt zostanie rozdysponowany pośród uczniów wedle potrzeb. Do tej pory wypożyczyliśmy uczniom 4 tablety oraz 2 laptopy z zasobów szkolnych.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/laptopy-dla-uczniow-i-nauczycieli/