«

»

maj 05 2020

Wydrukuj Wpis

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli

Dyrektor Szkoły informuje, 

iż zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego

od dnia 6 maja 2020 r.

działalność oddziałów przedszkolnych 

nie zostanie wznowiona.

Aktualnie szkoła jest przygotowywana do podjęcia

organizacji opieki nad wychowankami oddziałów przedszkolnych

zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

W razie zaistnienia potrzeby korzystania z opieki organizowanej przez szkołę,

prosimy o informację ze stosownym wyprzedzeniem.

Informację można kierować na adres mailowy szkoły spww@konto.pl

lub telefonicznie pod numerem 41 271 20 12.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/komunikat-w-sprawie-otwarcia-przedszkoli/