«

»

lis 24 2019

Wydrukuj Wpis

Dzień Tolerancji

W naszej szkole prowadzona jest przez Panią Annę Śliwę, Katarzynę Karczewską i Katarzynę Ziębę innowacja pedagogiczna ” Z tolerancją Ci do twarzy”. Ma ona na celu kształtowanie u dzieci postaw społecznych wobec osób        z niepełnosprawnością. Ma zachęcać i motywować uczniów do poszanowania praw innych, oraz uświadamiać im,

że osoby niepełnosprawne są takie same jak inni ludzie.

W związku z tym przez cały rok szkolny będą odbywać się różnego rodzaju pogadanki, projekcje filmów, konkursy oraz będą przeprowadzane różne akcje wśród uczniów.

15 listopada 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Uczniowie klas IV – VIII obejrzeli film pt. ” Cyrk motyli”, a następnie odbyła się pogadanka na temat tolerancji oraz wrażeń, jakie wywarł na nich film. Młodsze klasy odbijały swoje ręce  i napisały na nich z czym kojarzy im się tolerancja. Posłużyły one do stworzenia drzewa tolerancji.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/dzien-tolerancji/