«

»

maj 06 2022

Wydrukuj Wpis

„Chemia po angielsku” – INNOWACJA z CHEMII

 W marcu i w kwietniu  uczniowie ósmej klasy uczestniczyli  w kolejnych zmaganiach chemiczno-angielskich „Chemia po angielsku” odbywających się cyklicznie raz w miesiącu w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej przez panią Emilię Staniszewską. Podczas tych spotkań uczniowie zajmowali się tematami związanymi z nazewnictwem związków chemicznych w języku angielskim : „Naming Inorganic Compounds Part 1” oraz Naming Inorganic Compounds Parts 2: acids and salts.

Podczas zajęć uczniowie omówili następujące zagadnienia związane z materiałem dotyczącym tego typu związków:

a) rodzaje związków nieorganicznych – types of inorganic compounds:

- tlenki metali

- tlenki niemetali

- wodorotlenki metali

- kwasy tlenowe

- kwasy beztlenowe

- sole

b) budowa tlenków i wodorotlenków,- structure of oxides and hydroxides,

c) nazwy tlenków metali, niemetali, wodorotlenków metali w języku angielskim  - naming of oxides and hydroxides

d) wzory sumaryczne tych związków chemicznych – molecular formulas of these compounds

e) ogólną budowę kwasów i soli – General structure of acids and salts

f)wzory sumaryczne i strukturalne kwasów i soli – Molecular and structural formulae of acids and salts

g)nazwy kwasów i soli – Names of acids and salts

Uczniowie podczas zajęć na pewno poszerzali swoje słownictwo z zakresu języka angielskiego, ale też powtarzali materiał z chemii.

 

Chętni uczniowie otrzymali  zadanie do wykonania w postaci domina związków nieorganicznych używając w nim specjalistycznych nazw w języku angielskim: Zadanie to zostanie sprawdzone i ocenione.

 

Emilia Staniszewska

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/chemia-po-angielsku-innowacja-z-chemii/