«

»

wrz 08 2022

Wydrukuj Wpis

Bieg Fair Play PKOl z okazji Światowego Dnia Fair Play

Dziś 8 września 2022r odbyła się impreza biegowa #BiegFairPlayPKOl z okazji Światowego Dnia Fair Play. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie naszej szkoły. Najwięcej fizycznego wysiłku oczywiście włożyli uczestnicy biegu- uczniowie klas IV-VIII, którzy walczyli w sportowej rywalizacji. Pozostali- jak na prawdziwej imprezie sportowej, głośno dopingowali swoich faworytów. Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się też co to „fair play”

Pani Dyrektor Szkoły Bożena Wrona podkreśliła, że zasadą fair play powinniśmy kierować się nie tylko w sporcie, że ma ona doskonałe przełożenie na codzienne życie i nasze obowiązki, a stosowana w kontaktach międzyludzkich bardzo ułatwia życie.

Wszyscy uczestnicy biegu ukończyli go, a startowali uczniowie o różnej sprawności fizycznej. Ukończony bieg dla wielu z nich był dużym osiągnięciem i sporym wyzwaniem. Tym bardziej należą się zasłużone brawa dla wszystkich :-)

Do nagłośnienia naszej imprezy plenerowej i udokumentowania jej przebiegu wykor4zystaliśmy sprzęt pozyskany z projektu „Laboratoria przyszłości”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat fair play, oraz do naszej galerii zdjęć

Co to jest zasada fair play
         Szacunek dla przeciwnika, przestrzeganie przepisów gry danej dyscypliny sportu oraz dążenie do zwycięstwa bez uciekania się do różnego rodzaju oszustw – taka postawa powinna charakteryzować każdego sportowca. Zarówno na boisku, jak i poza nim. A wszystko w myśl zasady fair play. Fair play czyli czysta gra Zasada fair play to system wartości, jakimi powinien kierować się każdy, kto bierze udział we współzawodnictwie sportowym. To rodzaj postawy opierającej się na respektowaniu zasad obowiązujących w danej dyscyplinie sportu, a także uczciwości, szacunku i braku agresji wobec przeciwnika. Pochodzenie zasady fair play Historia zasady „czystej gry” sięga czasów starożytnej Grecji i pierwotnie związana była z etyką walki wojennej. Podczas popularnych igrzysk olimpijskich odwaga oraz dbanie o równe szanse stron walczących były wartościami nadrzędnymi w pojedynkach. Dlatego też do rywalizacji sportowej nie byli dopuszczani zabójcy, niewolnicy, kobiety oraz wszyscy obywatele, którzy naruszyli „Pokój Boży”. Przed każdymi zawodami sportowcy składali przysięgę przed posągiem Zeusa, zobowiązując się do uczciwego przestrzegania reguł poszczególnych dyscyplin sportowych. Współczesna zasada fair play wykształciła się z kodeksu średniowiecznych rycerzy, który zakazywał wykorzystywania słabości przeciwnika oraz uciekania się do podstępu w celu wygrania walki.
Uczciwość ponad wszystko.
          Postępowanie zgodnie z zasadą fair play jest także uregulowane prawnie. Od 1963 roku funkcjonuje Międzynarodowy Komitet Fair Play. Co roku odznacza on sportowców, dla których zwycięstwo nie jest celem samym w sobie, osiąganym za wszelką cenę, ale wartością osiąganą dzięki ciężkiej i uczciwej pracy.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/biegfairplaypkol-z-okazji-swiatowego-dnia-fair-play/