«

»

maj 04 2021

Wydrukuj Wpis

Wysokość opłat za żywienie / maj 2021 r.

Proszę o dokonywanie wpłat do 15 maja

 

Proszę o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:

04 8523 0004 0000 0954 2000 0002

W tytule proszę wpisać „żywienie”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka

 

Poniżej przedstawiono zaktualizowaną wysokość opłat za żywienie w bieżącym miesiącu:

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Kwota

M. Traczyński

I

8,00 zł

W. Mielecki

I

8,00 zł

J. Zięba

I

20,00 zł

D. Piętak

III

8,00 zł

W. Araźny

0

84,50 zł

F. Błach .

0

136,00 zł

P. Czerwonka

0

110,50 zł

B. Dudek

0

104,00 zł

A. Karczewska .

0

128,00 zł

L. Kozieł .

0

136, 00 zł

K. Leśnikowski

0

110,50 zł

M. Magdziarz

0

110,50 zł

K. Piętak .

0

136,00 zł

N. Płusa

0

89,50 zł

J. Sławek .

0

136,00 zł

J. Sowa .

0

136,00 zł

J. Stojecka

0

52,00 zł

F. Sypek

0

110,50 zł

L. Szczykutowicz .

0

116,50 zł

F. Urbański

0

97,50 zł

J. Zając .

0

96,00 zł

D. Połeć .

0

136,00 zł

K. Sobkowicz .

0

92,00 zł

J. Sobkowicz .

P

91,50 zł

F. Bzinkowski

P

6,50 zł

J. Bzinkowski

P

58,50 zł

A. Furmanek

P

64,00 zł

B. Jasińska .

P

136,00 zł

J. Kowalik

P

97,50 zł

L. Malik

P

52,00 zł

N. Urbańska

P

52,00 zł

M. Brożyna

P

91,00 zł

W. Działak

P

110,50 zł

K. Magdziarz

P

40,00 zł

Ł. Mastalerz

P

42,50 zł

J. Mastalerz

P

42,50 zł

 

Osoby, których nie ma na liście, nie wnoszą opłat w bieżącym miesiącu (odpisy z poprzednich miesięcy).

 

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/wysokosc-oplat-za-zywienie-maj-2021-r/