«

»

gru 17 2012

Wydrukuj Wpis

,, Wyrównywanie Szans Uczniów Szkół Wiejskich Gminy Wąchock’’ – dla dzieci uzdolnionych

Czas trwania projektu : wrzesień 2012 roku – czerwiec 2013 roku 

 

Zaangażowani nauczyciele oraz opis prowadzonych zadań:

W projekcie bierze udział 40 uczniów z klas I – VI (25 dziewczynek i 15 chłopców), są to uczniowie uzdolnieni.

Zajęcia w jakich uczestniczą to:

  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym – język polski dla dzieci uzdolnionych.

Szkolenie obejmuje dwie grupy

  • klasy I-II 6 osób, prowadząca Iwona Sikora
  • klasy III-IV 6 osób prowadzący Mateusz Gembski.

Zajęcia oparte są na programach interaktywnych, obejmują pracę z literaturą popularno-naukową, rozszerzenie wiadomości z zakresu literatury pięknej, rodzaje i gatunki literackie, terminy literackie, wyrażanie świata przedstawionego, środki stylistyczne, analizę i interpretację utworów, nabycie umiejętności z zakresu gramatyki frazeologii, budowy zdań, formy ekspresji, przygotowanie inscenizacji, scenki.

Zajęcia odbywają się 2 godz.  w tygodniu łącznie 70 godzin dla grupy.

 

  1. Porozumiewanie się w języku obcym – język angielski dla dzieci uzdolnionych.

Szkolenie z języka angielskiego obejmuje 1 grupę z klas V-VI 5, dziewczynek prowadząca Katarzyna Szlęzak. Zajęcia oparte na oprogramowaniu do tablic interaktywnych nastawione są na mówienie, komunikację, prowadzone są metodami interaktywnymi.

Zajęcia odbywają się 2 godz.  w tygodniu łącznie 70 godzin dla grupy.

 

  1. Kompetencje matematyczne – matematyka dla dzieci uzdolnionych.

Szkolenie z matematyki obejmuje 1 grupę z klas I-II prowadząca Krystyna Pituch-Wojtachnio.

Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu metod interaktywnych, ukierunkowane na wsparcie kompetencji związanych z umiejętnością rozwiązywania zadań, myślenia analitycznego, wspierania rozwoju intelektualnego.

Zajęcia odbywają się 2 godz.  w tygodniu łącznie 70 godzin dla grupy.

 

  1. Kompetencje informatyczne – zajęcia ICT dla dzieci uzdolnionych.

Szkolenie obejmuje trzy grupy:

  • klasy I-II 7 osób, prowadząca Małgorzata Miernik,
  • klasy III-IV 6 osób prowadzący Konrad Wojtachnio,
  • klasy V-VI 5 osób prowadzący Konrad Wojtachnio.

Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu metod interaktywnych nastawione na praktyczne zdobywanie umiejętności informatycznych, korzystanie z wielu popularnych programów: Microsoft Office, Tux Point, Power Point.

Zajęcia odbywają się 2 godz.  w tygodniu łącznie 70 godzin dla grupy.

 

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/wyrownywanie-szans-uczniow-szkol-wiejskich-gminy-wachock-dla-dzieci-uzdolnionych/