«

»

lis 15 2012

Wydrukuj Wpis

Wręczenie Srebrnego Krzyża Zasługi Dyrektor Bożenie Wrona

Wychowanie patriotyczne stanowi ważny element działalności Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi. Od wielu lat uczniowie i nauczyciele wraz z Dyrektor Szkoły p. Bożeną Wroną podejmują liczne inicjatywy, kształtujące patriotyczne postawy młodych Polaków. Są organizatorami Wrześniowych Spotkań na Wykusie, współpracują z kombatantami ze Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, otaczają opieką Miejsca Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego.

Poczet sztandarowy jest obecny na wszystkich patriotycznych uroczystościach nie tylko w regionie, ale także poza nim.

Aktywną działalność patriotyczną Szkoły wspiera również 115 Drużyna Harcerska im. Janka Bytnara. Harcerze corocznie uczestniczą w rajdzie,,Szlakami Jędrusiów’’, Partyzanckiej Drodze Krzyżowej oraz czerwcowych uroczystościach na Wykusie.

Szczególnym dniem jest uroczyście obchodzona rocznica powstania Armii Krajowej. We wszystkie te działania głęboko zaangażowana jest zawsze Dyrektor Szkoły p. Bożena Wrona, która dodatkowo pełni funkcję wiceprzewodniczącego do spraw młodzieży Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzantów Armii Krajowej ,,Ponury – Nurt’’. Jej aktywność i zaangażowanie zostały dostrzeżone i docenioneprzez środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Żołnierzy Armii Krajowej. Z ich inicjatywy prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował panią Dyrektor Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uroczystość wręczenia odbyła się podczas obchodów 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11.11.2012 r. w Kielcach.

Społeczność szkolna z dumą pogratulowała odznaczenia pani Dyrektor podczas akademii z okazji Święta Niepodległości w naszej Szkole.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/wreczenie-srebrnego-krzyza-zaslugi-dyrektor-bozenie-wrona/