«

»

cze 01 2020

Wydrukuj Wpis

Procedury zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy  (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali ustalonych granic i byli obsługiwani w miejscach do tego wyznaczonych (stolik przy drzwiach).
 3. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (2 – 3 osoby), mogących jednocześnie przebywać na korytarzu przed biblioteką. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 2 – 3 osób, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
 7. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej.

 

                                REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH                                   PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru.
 2. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk.
 6. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 7. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp             do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane  w  pudłach – można je ustawiać na podłodze.
 8. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Książki wypożyczone z biblioteki można zwracać od dnia 1 VI 2020r. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki tj. od dnia 22 VI 2020r., począwszy od uczniów kl. VIII.
 3. Nauczyciel bibliotekarz powiadomi uczniów poszczególnych klas o  terminach zwrotów podręczników                oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 7. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek. Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.              W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/procedury-zwrotu-ksiazek-do-biblioteki-szkolnej-w-szkole-podstawowej-im-swietokrzyskich-partyzantow-ak-w-wielkiej-wsi/