«

»

maj 05 2021

Wydrukuj Wpis

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w rekrutacji dodatkowej

Lista kandydatów zakwalifikowanych w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym

do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

została umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do budynku od strony przedszkola.

Ze względu na przepisy z zakresu RODO,

nie może ona zostać udostępniona na stronie internetowej szkoły.

 

Rodzice zakwalifikowanych dzieci, proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia w terminie do 12 maja 2021 r. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie http://nabor.pcss.pl/wachock w zakładce dokumenty.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/lista-kandydatow-zakwalifikowanych-do-oddzialow-przedszkolnych-w-rekrutacji-dodatkowej/