«

»

maj 28 2020

Wydrukuj Wpis

Konsultacje na terenie szkoły

Od 1 czerwca 2020 r.

umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów

na terenie szkoły z każdym nauczycielem.

Na konsultacje uczniowie zgłaszają się bezpośrednio do nauczyciela,

w celu ustalenia dokładnego terminu oraz formy (indywidualnej lub grupowej).

Konsultacje odbywają się zgodnie z Procedurami konsultacji oraz Procedurami bezpieczeństwa:

 Procedury bezpieczeństwa od 18 maja 2020r.

Procedury konsultacji

Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest dostarczenie Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa.

Poniżej przedstawiono harmonogram konsultacji.

Lp.

Nauczyciel

Dzień i godzina

Sala

1. Bożena Wrona Wtorek 8:00 – 9:00 oraz 11:00 – 12:00

I

2. Beata Sikorska Poniedziałek 14:00 – 16:00

VI

Wtorek 13:00 – 15:00
3. Justyna Rokita Czwartek 13:00 – 15:00

VI

Piątek 13:00 – 15:00

V

4. Monika Kwiecień Poniedziałek 12:00 – 15:00

V

Piątek 14:00 – 16:00

VI

5. Katarzyna Dulęba Środa 12:00 – 15:00

VI

6. Iwona Bidzińska Piątek 12:00 – 14:00

VII

7. Emilia Staniszewska Czwartek 12:00 – 14:30

IV

8. Izabela Tusznio Wtorek 12:00 – 13:30

VII

9. Ewa Sadrak Środa 14:00 – 16:00

VII

10. Piotr Hamera Poniedziałek 13:00 – 15:00

I

11. Ewa Połeć Poniedziałek 12:00 – 15:00

IV

12. Urszula Magdziarz Czwartek 12:00 – 15:00

VII

13. O. Zachariasz Poniedziałek 12:00 – 14:00

VI

14. Krystyna Pituch – Wojtachnio Środa 12:00 – 14:00

I

15. Iwona Sikora Czwartek 11:00 – 13:00

II

16. Małgorzata Miernik Czwartek 11:00 – 13:00

III

Plan konsultacji w dniach 01 – 05.06.2020r.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/konsultacje/