«

»

wrz 30 2022

Wydrukuj Wpis

XX Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie

Od dwudziestu lat nasza szkoła organizuje Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie, realizując pomysł Śp. Krystyny Rachtan na tę niecodzienną lekcję historii dla młodzieży z pobliskich szkół. Polana Wykus jest niezwykłym miejscem, przesiąkniętym krwią poległych partyzantów i emanującym Ich odwagą. Spotkania tutaj to nie to samo, co zwykłe lekcje historii w szkole…

Bardzo nam miło, że naszą uroczystość zaszczycili swą obecnością : wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach – p. Sławomir Jama, a także Starosta Powiatu Starachowickiego – p. Piotr Ambroszczyk. Obaj docenili naszą 20 – letnią pracę przy organizacji uroczystości, kierując ciepłe i ważne słowa do młodzieży i opiekunów.

Jesteśmy dumni, że byli z nami – jak co roku – przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK „Ponury” -  „Nurt”. Ich obecność najlepiej świadczy o patriotycznym charakterze naszej uroczystości.

Tegoroczną – jubileuszową – uroczystość rozpoczęliśmy od mszy świętej, celebrowanej przez O.O. Eugeniusza Augustyna oraz kleryków Cypriana i Wawrzyńca, a także alumna Jakuba.

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie naszej szkoły oraz reprezentanci Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach, z którym  od lat współtworzymy tę uroczystość.

W dalszej części miała miejsce okolicznościowa gawęda, przygotowana przez dh. Annę Skibińską, dzięki której można poczuć się tak, jakby uczestniczyło się w tych wydarzeniach…

Następnie delegacje instytucji i szkół złożyły wiązanki i zapaliły znicze pamięci poległym tu Bohaterom…

Po części oficjalnej nadszedł czas na poczęstunek, który tradycyjnie przygotował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, a także na integracyjne ognisko.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/xx-wrzesniowe-spotkania-dzieci-i-mlodziezy-na-wykusie/