«

»

maj 18 2021

Wydrukuj Wpis

Wysokość opłat za żywienie – maj 2021 r. / aktualizacja

 

Proszę o dokonywanie wpłat do 23 maja

 

Proszę o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:

04 8523 0004 0000 0954 2000 0002

W tytule proszę wpisać „żywienie”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka

 

Poniżej przedstawiono zaktualizowaną wysokość opłat za żywienie w bieżącym miesiącu:

 

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Kwota

J. Piętak

IV

32,00 zł

G. Połeć

IV

32,00 zł

Z. Turakiewicz

IV

32,00 zł

K. Piętak

V

32,00 zł

K. Pacek

V

32,00 zł

R. Miernik

V

28,00 zł

A. Kuźdub

VI

16,00 zł

A. Magdziarz

VI

16,00 zł

J. Rozwadowska

VI

16,00 zł

K. Grzelka

VI

16,00 zł

J. Karykowski

VI

16,00 zł

B. Kowalewski

VII

16,00 zł

B. Czarnecki

VII

16,00 zł

K. Czarnecki

VII

16,00 zł

P. Płusa

VII

16,00 zł

B. Wosiek

VII

16,00 zł

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/wysokosc-oplat-za-zywienie-maj-2021-r-aktualizacja/