«

»

kwi 15 2021

Wydrukuj Wpis

Wysokość opłat za żywienie / kwiecień 2021 r.

 

 

Proszę o dokonywanie wpłat do 25 kwietnia

 

Proszę o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:

04 8523 0004 0000 0954 2000 0002

W tytule proszę wpisać „żywienie”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka

 

Poniżej przedstawiono zaktualizowaną wysokość opłat za żywienie w bieżącym miesiącu:

Imię i nazwisko ucznia

Kwota

F. Błach .

56,00 zł

P. Czerwonka

32,50 zł

B. Dudek

32,50 zł

K. Leśnikowski

45,50 zł

M. Magdziarz

45,50 zł

K. Piętak .

16,00 zł

J. Sławek .

8,00 zł

J. Sowa .

40,00 zł

F. Sypek

19,50 zł

F. Urbański

26,00 zł

D. Połeć .

56,00 zł

K. Sobkowicz .

24,00 zł

J. Sobkowicz .

28,00 zł

B. Jasińska .

56,00 zł

W. Działak

32,50 zł

Ł. Mastalerz

13,00 zł

J. Mastalerz

13,00 zł

Osoby, których nie ma na liście, nie wnoszą opłat w bieżącym miesiącu (ze względu na wysoką absencję w marcu).

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/wysokosc-oplat-za-zywienie-kwiecien-2021-r/