«

»

cze 02 2021

Wydrukuj Wpis

Wysokość opłat za żywienie – czerwiec 2021 r.

Proszę o dokonywanie wpłat do 15 czerwca

 

Proszę o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:

04 8523 0004 0000 0954 2000 0002

W tytule proszę wpisać „żywienie”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka

 

Poniżej przedstawiono zaktualizowaną wysokość opłat za żywienie w bieżącym miesiącu:

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Kwota

M. Traczyński

I

48,00 zł

W. Mielecki

I

40,00 zł

J. Zięba

I

56,00 zł

M. Połeć

II

52,00 zł

D. Piętak

III

56,00 zł

A. Płusa

III

48,00 zł

O. Ciepielewski

III

48,00 zł

W. Mielecka

III

48,00 zł

N. Kozłowska

VI

(- 48,00 zł)

P. Bielecki

VI

(- 76,00 zł)

J. Piętak

IV

56,00 zł

G. Połeć

IV

56,00 zł

Z. Turakiewicz

IV

56,00 zł

K. Piętak

V

56,00 zł

K. Pacek

V

88,00 zł

R. Miernik

V

84,00 zł

A. Kuźdub

VI

40,00 zł

A. Magdziarz

VI

56,00 zł

J. Rozwadowska

VI

72,00 zł

K. Grzelka

VI

64,00 zł

J. Karykowski

VI

24,00 zł

B. Kowalewski

VII

52,00 zł

B. Czarnecki

VII

56,00 zł

K. Czarnecki

VII

56,00 zł

P. Płusa

VII

72,00 zł

B. Wosiek

VII

56,00 zł

W. Araźny

0

78,00 zł

P. Czerwonka

0

84,50 zł

W. Derlatka .

0

24,00 zł

F. Błach .

0

80,00 zł

B. Dudek

0

91,00 zł

N. Kamieniecka

0

40,00 zł

A. Karczewska  .

0

56,00 zł

L. Kozieł .

0

32,00 zł

K. Leśnikowski

0

65,00 zł

M. Magdziarz

0

84,50 zł

K. Piętak .

0

72,00 zł

N. Płusa

0

65,00 zł

J. Sławek .

0

88,00 zł

J. Stojecka

0

79,50 zł

J. Sowa .

0

96,00 zł

F. Sypek

0

45,50 zł

L. Szczykutowicz .

0

88,00 zł

F. Urbański

0

58,50 zł

J. Zając .

0

72,00 zł

D. Połeć .

0

112,00 zł

K. Sobkowicz .

0

48,00 zł

J. Sobkowicz .

P

48,00 zł

F. Bzinkowski

P

13,00 zł

J. Bzinkowski

P

32,50 zł

K. Derlatka .

P

40,00 zł

A. Furmanek .

P

34,00 zł

B. Jasińska .

P

112,00 zł

J. Kowalik

P

59,00 zł

L. Malik

P

26,00 zł

N. Urbańska

P

49,50 zł

M. Brożyna

P

39,00 zł

W. Działak

P

65,00 zł

K. Magdziarz

P

25,00 zł

Ł. Mastalerz

P

7,50 zł

J. Mastalerz

P

7,50 zł

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/wysokosc-oplat-za-zywienie-czerwiec-2021-r/