«

»

lut 17 2015

Wydrukuj Wpis

WSPOMNIENIE O BOHATERACH TAMTYCH DNI

Kolejny raz  uczniowie naszej szkoły dali dowód wielkiego patriotyzmu,  poszanowania ojczystej historii oraz pamięci o bohaterach Armii Krajowej.

Tym razem okazją była przypadająca 16 stycznia pierwsza rocznica śmierci partyzanta ,, Ponurego’’ , wieloletniego przyjaciela szkoły ś.p. Zdzisława Rachtana  ps. ,,Halny’’ oraz obchodzona 14 lutego rocznica powstania Armii Krajowej.

Aby uczcić te wydarzenia uczniowie klasy VI oraz harcerze ze 115 Drużyny Harcerskiej im. Janka Bytnara przygotowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Motto stanowiły słowa ,,Halnego’’-  ,,Nikt nie uczył mnie patriotyzmu , po prostu tak trzeba było…’’ Przedstawili go kolegom , Gronu Pedagogicznemu , Rodzicom oraz zaproszonym gościom w osobach Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Mariusza Śmiecikowskiego  i radnego p. Zdzisława Przygody.

Wśród scenografii  przypominającej leśną polanę z partyzanckimi krzyżami, w półmroku  , przy blasku płonących zniczy wybrzmiała krótka historia Armii Krajowej . Podniosły nastrój spotęgowała piękna  recytacja wzruszających wierszy o bohaterach tamtych dni oraz śpiew partyzanckich pieśni.

Po akademii harcerze przedstawili życiorys  Zdzisława Rachtana oraz przypomnieli jego zasługi i zaangażowanie w pracy z młodym pokoleniem.

Dyrektor szkoły Pani Bożena Wrona poprosiła wszystkich obecnych o uczczenie pamięci  ,,Halnego’’ minutą ciszy .

Po części oficjalnej Pani Dyrektor podziękowała uczniom oraz  nauczycielom za przygotowanie tak wzruszającej lekcji historii. Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Przygoda . Wyraził on zadowolenie , że na terenie naszej szkoły ciągle tak żywe są tradycje patriotyczne . Opowiadał także o swoich kontaktach ze zmarłym Zdzisławem Rachtanem.

Te ważne w kalendarzu naszej placówki  rocznice pokazują , że nasi podopieczni wychowywani są w duchu pamięci o dawnych wydarzeniach , że są godni pamięci tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/wspomnienie-o-bohaterach-tamtych-dni/