«

»

mar 22 2021

Wydrukuj Wpis

UZUPEŁNIAJĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLASY I

Na podstawie § 2 Zarządzenia nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 27 stycznia 2021 r.

w dniach 22 marca – 9 kwietnia 2021 r. 

trwa dodatkowy nabór składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy I

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku do pobrania WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi;

Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock

Dyrektor Szkoły – mgr Bożena Wrona

Inspektor ochrony danych: Izabela Bilska – główna księgowa, tel. 41 271 20 12

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola / rekrutacja uczniów do szkoły / realizacja
obowiązku szkolnego

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Dz. U
z 2017r poz.59

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/uzupelniajace-postepowanie-rekrutacyjne-do-klasy-i/