«

»

gru 17 2012

Wydrukuj Wpis

,,Taki jak Mozart’’ w stronę wspierania i rozwijania

Czas trwania projektu : wrzesień 2011 roku – czerwiec 2012 roku

 

Zaangażowani nauczyciele oraz opis prowadzonych zadań:

Dyrektor Szkoły – Bożena Wrona

Nauczyciele: Bożena Głowacz

                      Łukasz Kwiecień 

                      Monika Opozda 

                      Ewa Połeć

—        Podejmowane przez naszą szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz otaczającej rzeczywistości, dlatego też  z ogromną chęcią i zapałem przystąpiliśmy do Projektu „Taki jak Mozart”. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy III, IV, V realizując moduł „Ikar” i moduł „Odys”.

Treści modułów:

v     Ikar- tworzenie klimatu sprzyjającego fascynacji zadaniem, rozbudzanie wrażliwości na problemy.

v     Odys – rozwijanie wyobraźni twórczej, oryginalności myślenia, innowacyjnych rozwiązań w sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych

Uczestnictwo w Projekcie stworzyło warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę oraz ciekawych propozycji rozwiązywania problemów.

 

Wiersz autorstwa Moniki Grzelki uczennicy klasy V

Ikar nie słuchając ojca swego,

Pofrunął pod błękitne niebo.

Zapominając o przestrodze

Znalazł się na nieba drodze.

 

Cóż poradzić na jego głupotę,

Skoro marzenia spełnić miał ochotę.

Jego życie już się skończyło,

Choć takie piękne i barwne było.

 

Choć dużą nieodpowiedzialność wykazał,

Najważniejszą rzecz nam wskazał.

Że marzenia spełniać trzeba,

By móc sięgnąć aż do nieba.

 

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w realizacji projektu. Samodzielnie i z pomocą nauczycieli podejmowali różnorodne działania. Nauka została połączona ze świetną zabawą.  Dawało im to wiele radości i satysfakcji, zwłaszcza, że podejmowali samodzielnie zadania w dowolnie wybranym własnym tempie

Korzyści dla ucznia:

—        Wzmocnienie wiary we własne możliwości

—        Rozwijanie indywidualnych zdolności

—        Uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach

—        Rozbudzanie ciekawości twórczej

—        Odkrywanie dotąd nieznanych talentów, zainteresowań

—        Danie wiary w sukces, pozytywną samoocenę

—        Zmotywowanie do dalszych działań

 

Korzyści dla nauczyciela:

—        Spojrzenie inaczej na własną pracę

—        Uatrakcyjnienie codziennych zajęć

—        Zdobycie dodatkowych informacji o swoich uczniach

—        Wdrażanie najnowszych koncepcji pedagogicznych

 

Korzyści dla szkoły:

—        Realizować innowacje pedagogiczne

—        Zyskać prestiż w środowisku

—        Wzmocnić współpracę z rodzicami

—        Uzyskać jeszcze lepsze efekty pracy

 

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/taki-jak-mozart-w-strone-wspierania-i-rozwijania/