«

»

wrz 06 2021

Wydrukuj Wpis

SZCZEPIENIA UCZNIÓW PRZECIV COVID-19

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi zgodnie z rekomendacją MEiN od 1 września prowadzi akcję upowszechniającą szczepienia przeciw COVID-19 dla uczniów w wieku od 12 lat. Koordynatorem z ramienia dyrekcji jest pani Beata Sikorska. Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych. Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny). Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.
  • Uczniowie i rodzice naszej szkoły zostali zapoznani z informacjami na temat szczepień- jak działa szczepionka i dlaczego warto się zaszczepić. Odbyły się lekcje wychowawcze i prezentacja filmu edukacyjnego ORE – „Szczepienia- profilaktyka chorób zakaźnych”. https://youtu.be/G7FHQgzgMH8. Wykorzystano materiały Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) https://zpe.gov.pl/.  Na terenie placówki rozpowszechnione zostały plakaty informacyjne MEiN skierowane do uczniów i rodziców.
  • Szczepionka pobudza naturalną reakcję układu odpornościowego i „uczy” organizm, jak uniknąć choroby przy kolejnym kontakcie z danym wirusem lub bakterią, tworząc „pamięć” organizmu dla danej choroby, a jednocześnie nie wywołując jej.Po podaniu szczepionki układ odpornościowy człowieka rozpoznaje antygeny jako obce cząstki. W ten sposób aktywowane są komórki układu odpornościowego, tak by zabijały chorobotwórcze wirusy lub bakterie i wytwarzały ciała skierowane przeciwko nim. Przeciwciała to specjalne białka unieszkodliwiające (neutralizujące) wirusa lub bakterię. W przyszłości, gdy dana osoba zetknie się z prawdziwymi, mogącymi zakażać, wirusami lub bakteriami, układ odpornościowy będzie je „pamiętać”. Wówczas szybko wytworzy odpowiednie przeciwciała i uaktywni właściwe komórki odpornościowe
    do zabicia wirusa lub bakterii – chroniąc w ten sposób zaszczepioną osobę przed chorobą i jej powikłaniami. Odporność po szczepieniu utrzymuje się wiele lat, a czasem nawet przez całe życie.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/szczepienia-uczniow-przeciv-covid-19/