«

»

wrz 19 2019

Wydrukuj Wpis

Spektakl ekologiczny pt.: „O czym marzą drzewa”

19 września 2019 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły z oddziałów przedszkolnych i klas I-III wzięli udział w prowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych, zwłaszcza w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. Dzieci uczestniczyły w warsztatach oraz obejrzały spektakl ekologiczny pt. „O czym marzą drzewa” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku.  Spek­takl Krakowskiego Biura Promocji Kultury miał formę wesołej, wspól­nej zabawy z dziecięcą pub­licznoś­cią. Były konkursy, piosenki, bar­wne kostiumy oraz oczy­wiś­cie, mnóstwo śmiechu. Dzięki tej propozy­cji ważne tem­aty jak seg­re­gacja odpadów, zanieczyszcze­nie powi­etrza, niska emisja, czy też prob­lem niszczenia lasów zostały w łatwy i przy­jemny sposób przekazane najmłod­szym wid­zom.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/spektakl-ekologiczny-pt-o-czym-marza-drzewa/