«

»

gru 17 2012

Wydrukuj Wpis

Projekt Przedszkolny ,,Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi’’

Czas trwania projektu : lipiec 2009 roku – czerwiec 2011 roku

 

W ramach Programu Operacyjnego ,,Kapitał Ludzki’’, dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej biblioteki szkolnej utworzone zostało przedszkole. Dzięki unijnej dotacji zakupione zostały potrzebne sprzęty, meble i zabawki. Przedszkole działało w odnowionej i przystosowanej do potrzeb dzieci sali z łazienką oraz szatnią w zasięgu ręki dziecka.

Koszty utrzymania przedszkola pokryła Unia Europejska. W projekcje brało udział 31 dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz 30 rodziców z sołectw Wielka Wieś i Węglów. Głównym celem projektu było stworzenie warunków równych szans dla dzieci poprzez zapewnienie im dostępu do edukacji przedszkolnej przez okres 2 lat.

Zajęcia edukacyjne odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze. Dwie nauczycielki  Beata Lipiec oraz Agata Piętak stosowały szeroki zakres metod i form pracy. Przy wsparciu różnorodnych pomocy dydaktycznych każdy dzień spędzony w przedszkolu dostarczał wychowankom okazji do zdobycia nowych wiadomości oraz wielu niezapomnianych wrażeń. Poza podstawowymi zajęciami przedszkolnymi dzieci uczęszczały za zajęcia dodatkowe:

 

Język angielski – prowadząca Monika Opozda

Zajęcia z języka angielskiego odbywały się cztery razy w tygodniu. Uczestniczyła w nich 20-osobowa grupa uczniów w wieku trzech, czterech i pięciu lat. Zajęcia z języka angielskiego integrowały uczniów z językiem obcym. Podczas zajęć wykorzystywane były różne techniki pracy, które zostały odpowiednio dostosowane do wieku dzieci. Odbywały się liczne gry i zabawy mające na celu utrwalenie poznanego słownictwa i podstawowych struktur zdaniowych (zabawa w bingo, głuchy telefon, wykreślanki, kolorowanki, układanie domino, śpiewane piosenek, słuchanie opowiadań o bohaterach podręczników i wiele innych). Były to również spotkania integrujące grupę. Uczniowie poznali bogaty zasób podstawowego słownictwa angielskiego m.in. sposoby witania i żegnania się, nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu, kolory, cyfry, nazwy zabawek, owoców, warzyw, części ciała i wiele innych. Opisywali pogodę zaobserwowaną za oknem,  a także  nauczyli się rozpoznawania i wykonywania różnorodnych komend wydawanych przez nauczyciela w klasie. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach mieli okazję osłuchania się z językiem obcym. Spotkania koncentrowały się na rozwoju sprawności słuchania, mówienia, a także poznawaniu podstawowego słownictwa. Ponadto, rozwijały umiejętności manipulacji               i koordynacji wzrokowo-ruchowej niezbędnej w późniejszej nauce pisania. Uczniowie przejawiali pozytywny stosunek do zajęć i chętnie brali w nich udział.

 

Rytmika – prowadząca Ewa Markowska

Zajęcia polegały na kształtowaniu koordynacji słuchowo – ruchowej poprzez przekazaniu ciałem ruchu muzycznego. Podstawowym założeniem rytmiki jest ścisły związek muzyki i ruchu

 

Gimnastyka korekcyjna – prowadząca Ewa Sadrak

            Zajęcia miały na celu koordynację powstałych wad postawy, zapobieganie ich powstawaniu na skutek nieprawidłowego siedzenia, poprawa pracy układu oddechowego i krążenia dziecka

 

Logopedia – Dyrektor Bożena Wrona

            Zadaniem zajęć z logopedą było kształcenie właściwej mowy w okresie jej rozwoju, doskonalenie w późniejszym okresie a także usuwanie wad zaburzeń wymowy

 

Przedszkole oferowało nie tylko zajęcia dla dzieci ale również dla rodziców. Prowadziliśmy dla nich warsztaty z logopedą, pedagogiem oraz spotkania z psychologiem. W ramach projektu przeprowadzono 12 warsztatów dla rodziców. Dla dzieci zorganizowano siedem wycieczek edukacyjnych oraz 6 wyjazdów na basen. Odbyło się wiele spotkań z rodzicami, bal karnawałowy, mikołajki oraz wiele innych uroczystości.

,,Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi’’ – zostały spełnione :)

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/projekt-przedszkolny-wielkie-nadzieje-wielkiej-wsi/