«

»

gru 17 2012

Wydrukuj Wpis

,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy’’

Czas trwania projektu : wrzesień 2009 roku – czerwiec 2011 roku

 

Zaangażowani nauczyciele oraz opis prowadzonych zadań:

-         Małgorzata Miernik 

Tytuł :  „Szkolni przyjaciele przez naukę i zabawę osiągną wiele”

Cel główny:

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i motorycznego dzieci poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • Rozwija swoje zdolności , umiejętności i inteligencje
 • Potrafi współpracować w grupie
 • Rozwija swoje zainteresowania i zdolności
 • Szanuje środowisko, w którym żyje

Główne zadania:

 1. Współdziałanie z rówieśnikami poprzez naukę, zabawę i właściwe porozumiewanie się (inteligencja interpersonalna)
 2. Rozwijanie zainteresowań poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi: muzykiem, artystą ludowym, strażakiem (inteligencja interpersonalna)
 3. 3.       Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez wycieczki (inteligencja przyrodnicza)
 4. 4.       Rozwijanie dziecięcych pasji festiwale muzyczne, konkursy plastyczne i turnieje sportowe (inteligencje: muzyczna, wizualno – przestrzenna, ruchowa)
 5. 5.       Rozwijanie komunikacji językowej poprzez zabawy z książką        i małe formy teatralne (inteligencja językowa)
 6. Kształcenie umiejętności opieki nad zwierzętami w różnych porach roku ( inteligencja przyrodnicza)
 7. 7.       Wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez właściwe odżywianie (inteligencja przyrodnicza)
 8. Kształcenie umiejętności matematycznych poprzez gry i zabawy edukacyjne (inteligencja matematyczna)
 9. Prezentacja efektów w wykonaniu uczniów

 

-         Krystyna Pituch – Wojtachnio

-         Bożena Głowacz

 

 

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/pierwsze-uczniowskie-doswiadczenia-droga-do-wiedzy/