«

»

maj 13 2024

Wydrukuj Wpis

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2024/25

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2024/2025

(po postępowaniu uzupełniającym)

w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

została umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani.

Do dn. 24 maja br. należy złożyć POTWIERDZENIE WOLI

 (dokument można wygenerować w systemie e-naboru na portalu nabor.pcss.pl)

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/lista-kandydatow-zakwalifikowanych-do-oddzialow-przedszkolnych-w-roku-szkolnym-202425/